100Bin_Tebessum_Uzun_Kalin
0

Miladi Takvim

Günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan Miladi takvimin kökeni Roma imparatorluğu dönemine uzanmaktadır. Roma’da kullanılan takvimle ilgili düzenleme M.Ö. 46’da Julies…

0

Miladi Takvim

Günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan Miladi takvimin kökeni Roma imparatorluğu dönemine uzanmaktadır. Roma’da kullanılan takvimle ilgili düzenleme M.Ö. 46’da Julies…

0

Şaban Ayı

ŞÂBAN (شعبان) Hicrî yılın sekizinci ayı. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şa‘bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan…

0

Şaban Ayı

ŞÂBAN (شعبان) Hicrî yılın sekizinci ayı. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şa‘bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan…

0

Ru’yet-i Hilal Konferansı – 1973

İSLAM ÜLKELERİ EVKAF VE DİN İŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINDA KAMERİ AYLARIN BAŞLANGIÇLARININ TESPİTİYLE İLGİLİ OLARAK ALINAN KARARLAR 26 Şubat – 3…

100Bin_Tebessum_Uzun_Ince