MİSYON VE VİZYON

misyon

MİSYONUMUZ :

İslam inancının gereği olan ibadetlerin vaktini belirleyen ay hareketleri ve hicri takvimin öneminin kolayca anlaşılması, başta ibadet hayatımız, fiziksel ve ruhsal sağlığımız olmak üzere sosyal sağlık ve yaşamımızı etkileme potansiyelinin araştırılmasıdır.

 

VİZYONUMUZ:

Özelde Müslümanların genelde ise tüm insanlık ailesinin hicri takvim ve ay hareketleri konusunda doğru bilgiye ve bilince ulaşmasını sağlamak ve bunun için uluslararası etkinliğe sahip hale gelerek ilgi alanlarımızla ilgili belirgin bir farkındalık oluşturmak.