Ruy’et Çalışmaları

0

1436 YILINA AİT RUY’ET ÇALIŞMALARI

MUHARREM CEMAZİYELEVVEL RAMAZAN
SAFER CEMAZİYELAHİR ŞEVVAL
REBİÜLEVVEL RECEP ZİLKADE
REBİÜLAHİR ŞABAN ZİLHİCCE

 

İÇTİMA: Ay yörünge hareketini yaparken bir an dünya ile güneş arasına girer ve dünya, ay, güneş bir doğrultuda bulunur. Bu konuma İÇTİMA denir. Bu konumda ay ile güneş birlikte doğar ve batar. Bu anda ayın karanlık yüzü bize dönüktür. Bu anın tarih, saat ve dakikası verilmektedir. İçtima anında ayın karanlık yüzü bize dönük olduğundan hiç bir şekilde dünyanın hiç bir yerinden hilal olarak görülemez.
HİLALİN İLK GÖRÜNÜŞ ZAMANI (RU’YET): Güneş ile ay arasındaki açıklığın belirli bir değere ulaştığı zaman olup, hilalin ilk göründüğü anı tarih, saat ve dakika olarak göstermektedir.
Ayın ilk hilal seklinde görülebileceği zaman, Güneş ile ay arasındaki açısal uzaklığın en az 8°(derece ) olduğu zamandır.

A = Güneşin battığı anda; güneş ile hilal arasındaki açıyı vermektedir. Açının işaretinin negatif (-) veya pozitif (+) olusu hilalin ufkun altında veya üstünde olma durumunu belirlemektedir. Eğer işaret negatif (-) ise; güneş battığı anda hilalin kaç derece ufkun altında olduğunu gösterir. Eğer işaret pozitif (+) ise; güneş battığı anda hilalin kaç derece ufkun üstünde olduğunu gösterir.

T = Ay ile güneşin batısı arasındaki zaman farkını verir. Eğer T, negatif (-) işaretli ise; ayın güneşten T kadar önce battığını gösterir. Eğer T, pozitif (+) işaretli ise; ayın güneşten T kadar sonra battığını gösterir.

 

Share.

Yazar Hakkında

Yorum yaz